Folk stemmer ikke på partier som tar fra de levebrødet

Folk stemmer ikke på partier som tar fra de levebrødet.

folk stemmer
folk stemmer

Hva skal du stemme vedhøstens valg? Ap, Sv, R, MdG, KrF, V, H, FrP, Fmb eller noen andre? Valgene er mange, men vil du stemme på et parti som tar fra deg levebrødet? Nei, folk stemmer ikke på partier som tar fra de levebrødet.

Slik er det bare de rød/grønne som tror at det er. Nå kommer det mange spesial partier som har tatt eierskapet til saker de etablerte partiene har glemt. FmB (folkeaksjonen mot bompenger) er en av disse. Dette var før en kjernesak for FrP, men de glemte seg helt bort og stemte for bompenger og bypakker så det holdt og litt til. Denne saken eier nå FmB.

Det er ikke bare FrP dette går ut over, det går utover alle de politiske etablerte partiene. Alle taper stemmer til de som har den beste saken og som ikke tar fra folket levebrødet sitt. Bompenger griper stadig hardere om seg og øker stadig vekk. Det ser ikke ut til at politikkerne vi har i de etablerte partiene vil gjøre noe for å slakke ned på farten heller.

Interne vedtak

Landsmøtet i FrP gikk imot bompenger og bypakker, men ledelsen ved Siv Jensen i spissen ga blaffen og stemte for bypakker og bompenger ved neste avstemning. Kun noen få FrP’ere stemte imot. (4-5)

Så interne vedtak tas ikke så høytidelig der omkring. Vi vet alle hva partiene på venstresiden står for, mer bompenger eller mye mer bompenger. Høyre, Venstre og KrF følger også opp her. FrP sier de er imot bompenger, har noen sett noe til dette?

Så ved kommunevalget i år blir det å enten stemme for mer bompenger eller mot bompenger. Hva vil du stemme? Jeg vet hva jeg vil stemme. FmB. Folk stemmer jo ikke på partier som tar fra de levebrødet heller. Folk er ikke dumme, eller?

Toppen  Hjem  Klima  Bompenger  Flyskam

Erlend Sølvberg, samfunnsdebatant

Bompengeprisene til Raymond og Lan Marie

Bompengeprisene til Raymond og Lan Marie.

bompengeprisene
bompengeprisene

I et notat som er offentliggjort går det fra at bompengeprisene fort kunne vært 80.- per passering hvis Raymond og Lan Marie hadde fått sine summer vedtatt. Men heldigvis fikk de ikke dette gjennomført.

Hva er det som er galt i hodet på disse bompengekåte politikerne i Oslo bystyre. Skal bare de rike i Asker og Bærum, Lillestrøm og Nittedal, Ski og Oppegård ha råd til å kjøre bil inn og ut av Oslo? Er ikke Raymond Ap politikker og for arbeidsfolk? Selvfølgelig ikke, han kjemper for akademikerne.

Det at bompengeprisene må justeres og aller helst fjernes helt er stort sett på grunn av at de rike har råd til å kjøre uansett pris, mens de fattige blir sittende fast uten mulighet til å ta seg en tur til Oslo. Dette er imot enhver sosialist og kommunistisk tankegang, Der skal det være likhet for alle!

Raymond og Lan Marie gir blaffen i at fattige folk blir lidende under deres styre i hovedstaden vår, Oslo. 80.- for å passere bommene på vei inn i Oslo er uhørt. Det er bra noen stemte imot dette ranet.

Ap ved Raymaond og MdG ved Lan Marie vil drepe hovedstaden vår. Selvsagt burde noe av trafikken reduseres, men det er ulike grunner til at folk trenger og bruker bil. Politikerne på rådhuset har ikke forstått dette, de ser bare problemer ved trafikken.

Valget 2019

Jeg som mange andre håper og tror at denne gjengen bestående av Ap, SV og MdG blir jaget ut av byen etter valget i september. Hvis de mot formodning skulle bli værende i rådhuset blir det vel en folkevandring ut av Oslo og inn i nåværende Akershus.

Ap, SV og MdG er imot enhver form for gulerot som kunne gjort dette på en mer human måte. Sykkel er det eneste de ser for seg som transportmiddel ved siden av buss, trikk og metro.

Toppen  Hjem  Bompenger  Klima  Ap  SV

Erlend Sølvberg, samfunnsdebatant

FrP veien videre

FrP veien videre

FrP
FrP

FrP, Anders Lange startet partiet. Carl I. Hagen bygde det opp, og Siv Jensen river det ned. Kanskje en noe slem tolkning, men den nærmer seg mer og mer sannheten.

FrP er nå i siste meningsmåling nede på 8,8 prosent og går stadig vekk nedover på alle målinger. Regjeringstretthet kan det kalles, men mest av alt er det vel alle kamelene de må svelge i regjering.

Gripe sakene

De klarte ikke å gripe tak i saken om bompenger før FNB kom på banen i Bergen, Stavanger og Oslo. Nå er saken mer eller mindre tapt for FrP. Det nytter ikke å sove i timen. Man må være på perongen når toget går.

De har prøvd å ta igjen det tapte på mange mulige måter, men en tapt sak er en tapt sak. FNB har tatt bompenge saken fra FrP og bygger seg stadig opp som et protestparti. De har en veldig god sak. Saken burde vært FrP’s.

FrP landsmøte

FrP sitt landsmøte ga regjeringen klar beskjed om hva de ønsket på et ekstraordinært møte, men Jensen og mange av de andre på stortinget valgte å stemme med alle andre om bypakker og bompenger. Det var noen få som stemte imot, det er slike FrP’ere vi ønsker oss, ikke alle disse som vil sitte i regjering koste hva det koste vil.

Bypakkene er bare å finne andre måter å finansiere kollektivtrafikk og sykkelveier. Legg alle utgiftene på bilistene. De betaler så gjerne. Men den strikken er blitt trukket for langt nå. Bilistene sier ifra og protesterer.

Oslo

I Oslo er det jo spesielt ille. Der fjernes jo både parkeringsplasser, det innføres en indre bomring, folk skal betale beboerparkering der det før var gratis parkering. Byrådet er helt fjerne og setter opp utekontor og masse andre møbler ut i gatene som folk ikke bruker.

Dette koster mange millioner og er desverre bare bortkastede penger. Reagerer FrP før det er for sent? Nei. De kommer først i etterkant når de ser at de kan få konkuranse om sakene. Dette er måten å tape velgere og saker.

FrP bør alvorlig talt bytte leder og det ganske snart ellers er de radert ut og ender som et mikroparti.

Top Hjem Bompenger Klima

Erlend Sølvberg, Samfunnsdebatant

Hvordan brukes bompengene

Hvordan brukes bompengene

Storbyene, hvordan brukes bompengene

Hva brukes bompengene til
Hva brukes bompengene til

Hvordan brukes bompengene. Jo i storbyenebrukes bompengene til å straffe folk for å bruke bil. Pengene går til kollektivtrafikk og sykkelveier. Lite går tilbake til bilistene som må betale. Dette er direkte usosialt og kan ikke fortsette lenger.

De som reiser kolletivt må ta en større belastning for utbygging av kollektivtilbudet. De som brukere må betale noen få kroner ekstra per tur. Dette skulle ikke bli så dyrt da det er mange som reiser kollektivt. Noen få kroner har de råd til, det er jo dette de sier om bompenger for bilister også.

De syklende burde også ta sin del av kaka. De får nye sykkelveier og sikrere fremdrift til og fra jobb. Dette blir vanskelig å innkassere, så det eneste rette kunne vel ha vært for de største byene å innføre en noe høyere skattesats.

I Oslo er kommuneskatten 14,15%. Hvis denne hadde blitt hevet til 15,15% altså 1% kunne vi bygget ut både sykkelveier og kollektivtrafikken og hatt mindre bompenger. Det samme gjelder i Bergen og andre større byer i Norge.

Kommunen kan sette en egen kommuneskatt. Den oppgitte fra stortinget er bare veiledende. Det er vel ingen kommuner som har øket denne satsen foreløpig, men de store byene kunne med fordel ha gjort dette.

Nye veier

Når det gjelder bompenger til nye veier er det noe helt annet. Hvis veien blir kortere eller reisetiden blir betydelig mindre kan jeg godta bompenger. Men staten skal ta hovedbelastningen. Det er tross alt statens ansvar å bygge trygge og sikre veier i dette landet.

Fergefri

Trygge og sikre veier vil alle ha og det bør de få. På vestlandet og visse steder i nord-norge er dette mangelvare. Det blir bedre, men ting tar tid. Det er store avstander og folk trenger bilen sin. De trenger også fremkommelige, sikre veier.

Fergefri E39 vil bli veldig dyrt. Kanskje er det bedre å ta noen ferger og få hvilt litt i tillegg mellom øktene. Dette vil også bedre trafikksikerheten. Det vil også spare folk for utrolig mye bompenger.

TOP

Min bydel

Klima og klimasvindelen

Hjem

Erlend Sølvberg, Samfunnsdebatant