Folk stemmer ikke på partier som tar fra de levebrødet

Folk stemmer ikke på partier som tar fra de levebrødet.

folk stemmer
folk stemmer

Hva skal du stemme vedhøstens valg? Ap, Sv, R, MdG, KrF, V, H, FrP, Fmb eller noen andre? Valgene er mange, men vil du stemme på et parti som tar fra deg levebrødet? Nei, folk stemmer ikke på partier som tar fra de levebrødet.

Slik er det bare de rød/grønne som tror at det er. Nå kommer det mange spesial partier som har tatt eierskapet til saker de etablerte partiene har glemt. FmB (folkeaksjonen mot bompenger) er en av disse. Dette var før en kjernesak for FrP, men de glemte seg helt bort og stemte for bompenger og bypakker så det holdt og litt til. Denne saken eier nå FmB.

Det er ikke bare FrP dette går ut over, det går utover alle de politiske etablerte partiene. Alle taper stemmer til de som har den beste saken og som ikke tar fra folket levebrødet sitt. Bompenger griper stadig hardere om seg og øker stadig vekk. Det ser ikke ut til at politikkerne vi har i de etablerte partiene vil gjøre noe for å slakke ned på farten heller.

Interne vedtak

Landsmøtet i FrP gikk imot bompenger og bypakker, men ledelsen ved Siv Jensen i spissen ga blaffen og stemte for bypakker og bompenger ved neste avstemning. Kun noen få FrP’ere stemte imot. (4-5)

Så interne vedtak tas ikke så høytidelig der omkring. Vi vet alle hva partiene på venstresiden står for, mer bompenger eller mye mer bompenger. Høyre, Venstre og KrF følger også opp her. FrP sier de er imot bompenger, har noen sett noe til dette?

Så ved kommunevalget i år blir det å enten stemme for mer bompenger eller mot bompenger. Hva vil du stemme? Jeg vet hva jeg vil stemme. FmB. Folk stemmer jo ikke på partier som tar fra de levebrødet heller. Folk er ikke dumme, eller?

Toppen  Hjem  Klima  Bompenger  Flyskam

Erlend Sølvberg, samfunnsdebatant

Redningsaksjoner i havet utenfor Hellas og Italia

Redningsaksjoner i havet utenfor Hellas og Italia.

redningsaksjoner
redningsaksjoner

Det har vært skrevet mye om dette de siste dagene. Justisministeren hadde også noe å si om saken, selv om det var litt dårlig svart, hvis det ikke var omskrevet av en brungrumset journalist. Personer i nød skal selvsagt reddes i redningsaksjoner.

Selvsagt skal folk i nød reddes. De skal ikke overlates til seg selv i nødens stund. Men og det er et stort men, skal de belønnes med å bli transportert til vesten og gullgruven eller skal de tilbake til den havnen de forlot? Jeg mener det siste. De skal ikke belønnes med fri transport til Europa.

Har de råd til å betale menneske smuglere penger for transport til vesten har de det bra nok som de har det. Da blir de mer som «lykkejegere» å regne. Foreldre som tar med seg mindreårige barn på slike overfarter bør jo også miste foreldreretten hvis de skulle komme inn i Europa. De utsetter barna sine for store traumer og stor risiko.

Italia har tatt affære

Italia har begynt å bøtelegge folk som tar flyktninger til deres havner. Dette er et godt vedtak som kanskje kan stoppe noen menneskesmuglere og hjelperne deres. Vi har ikke plass til alle som vil til Europa i Europa.

De har ikke samme kultur som oss og er vanskelige å integrere, de kommer sjelden ut i arbeidslivet og blir en kolosal utgiftspost der de ender opp. Det må bli en slutt på godhetstyraniet til de røde og brune i vesten.

I land som er i krig vil en betinget flyktningestatus være på sin plass. Når det igjen blir fred i landet de flyktet fra skal de hjem igjen og bygge opp landet sitt. Det er slik ting bør gjøres.

Multikultur og globalisme funker ikke sammen med det som har vært og er standard i Europa og vesten ellers. Mange land har prøvd, men ingen har lykkes med det prosjektet.

La oss redde de som reddes kan, men ikke belønn dem med en fri tur til vesten. Direkte retur til den havnen de forlot.

Toppen  Hjem  Klima  Bompenger Sløseri

Bompengeprisene til Raymond og Lan Marie

Bompengeprisene til Raymond og Lan Marie.

bompengeprisene
bompengeprisene

I et notat som er offentliggjort går det fra at bompengeprisene fort kunne vært 80.- per passering hvis Raymond og Lan Marie hadde fått sine summer vedtatt. Men heldigvis fikk de ikke dette gjennomført.

Hva er det som er galt i hodet på disse bompengekåte politikerne i Oslo bystyre. Skal bare de rike i Asker og Bærum, Lillestrøm og Nittedal, Ski og Oppegård ha råd til å kjøre bil inn og ut av Oslo? Er ikke Raymond Ap politikker og for arbeidsfolk? Selvfølgelig ikke, han kjemper for akademikerne.

Det at bompengeprisene må justeres og aller helst fjernes helt er stort sett på grunn av at de rike har råd til å kjøre uansett pris, mens de fattige blir sittende fast uten mulighet til å ta seg en tur til Oslo. Dette er imot enhver sosialist og kommunistisk tankegang, Der skal det være likhet for alle!

Raymond og Lan Marie gir blaffen i at fattige folk blir lidende under deres styre i hovedstaden vår, Oslo. 80.- for å passere bommene på vei inn i Oslo er uhørt. Det er bra noen stemte imot dette ranet.

Ap ved Raymaond og MdG ved Lan Marie vil drepe hovedstaden vår. Selvsagt burde noe av trafikken reduseres, men det er ulike grunner til at folk trenger og bruker bil. Politikerne på rådhuset har ikke forstått dette, de ser bare problemer ved trafikken.

Valget 2019

Jeg som mange andre håper og tror at denne gjengen bestående av Ap, SV og MdG blir jaget ut av byen etter valget i september. Hvis de mot formodning skulle bli værende i rådhuset blir det vel en folkevandring ut av Oslo og inn i nåværende Akershus.

Ap, SV og MdG er imot enhver form for gulerot som kunne gjort dette på en mer human måte. Sykkel er det eneste de ser for seg som transportmiddel ved siden av buss, trikk og metro.

Toppen  Hjem  Bompenger  Klima  Ap  SV

Erlend Sølvberg, samfunnsdebatant

Psykisk syk av klimakrisen?

Psykisk syk av klimakrisen?

klimakrisen
klimakrisen

Ja, nå er det gått så langtat folk blir psykisk syke av klimakrisen. På forsiden av Vårt Land og 4 sider inne i avisen skrives det om en dansk jente som har fått denne diagnosen. Hva gjør de ikke for å skape blest om klimasvindelen.

Jeg spør, hviken klimakrise? verden brenner ikke opp imorgen eller om 50 år. Verden blir ikke oversvømt av smeltet vann fra polene heller. Det er bare å ta ting helt med ro. Hvis dette er noe de lærer på skolene burde enkelt skoler bli satt under tilsyn for å undersøke hva de lærer bort.

Jeg mener at noe lærere på noen skoler påvirker elevene noe voldsomt med sitt eget engasjement i saken og derfor burde vært fratatt rollen som lærer i disse fagene. Det er veldig mange brun grumsete lærere der ute som lever av å forpeste våre barn og unge.

Det er hevet over en hver tvil at noe av dette klima problemet er menneskeskapt, men naturen retter opp i alt dette på sin egen måte. Alt går i såkalte sykluser. Noen ganger blir det varmere mens andre ganger blir det kaldere, sykluser.

Varmen i europa

For en drøy uke siden var det enormt varmt i europa. Det varmeste som har vært målt på 170 år. Ok, for 170 år siden var det ikke biler og fly og andre fosile bruksområder. Hva var årsaken da? En syklus som slo inn!

Så det at folk blir psykisk syke av klimakrisen er noe som er konstryert opp og ledet av brungrumsete lærere. Skolen må bli flinkere til å velge lærebøker der man ikke ser fanden på veggen hele tiden. Været og klimaet varierer veldig ofte i såkalte syklusser som kommer og går i ujevne variasjoner.

Naturen lever av co2 og klarer å redusere dette på egenhånd. Det vi trenger å gjøre er å prøve å beholde en god del av skogen som blir hugget ned rundt om i verden. Skogen er vår beste venn innen klima og miljøvern.

Slutt å lage sykdommer som ikke eksisterer og gi heller vedkomne en beroligene opplæring i hvordan ting og natur virker.

Toppen Hjem Klimasvindelen Flyskam VårtLand

Erlend Sølvberg, samfunnsdebatant

Oslo byråd og innleiepraksis

Oslo byråd og innleiepraksis.

Oslo byråd
Oslo byråd

Oslo byråd ved Ap og SV er vel de største kritikkerne av innleie og bruk av vikarbyråer. Likevel blir deltidsansatte bedt om å søke større stilling gjennom vikarbyråer. Når de har jobbet i økt stilling i en gitt tid kan de be om å få den vikarjobben omgjort til fast ansettelse. (Artikkel lest i Klassekampen).

Det mener ikke det Ap styrte byrådet i Oslo. De har gått rettens vei for å nekte en deltidsansatt økt arbeidstid som ansatt i kommunen. LO, Ap våpendrager i arbeidslivet har gått til sak på den deltidsansattes vegne. Og som forventet har Byrådet tapt i 2 instanser.

Ap’s byrådsleder for arbeid sier hun ikke har vist om saken før den ble tapt i andre rettsinstans. Hun (Tone Tellevik Dahl) som leder i avdelingen burde og kunne fått kunnskap om dette hvis hun var interessert. Men det var tydeligvis ikke så nøye.

Ap og SV har også tidligere vist at de ikke lever som de preker. Der i gården er det mer symbolpolitikk det dreier seg om, ikke vedtatt politikk. Dette fører seg kun inn i den pengesløsingen dette byrådet har gjennomført de siste 3,5 år. La det for Guds skyld ikke fortsette etter september.

La oss gå tilbake til blå by

La dette eksperimentet bli erklært dødt og ikke la de få fortsette og ødelegge vår flotte hovedstad. Vi har sett nok av hva de kan gjøre nå. Ingen ting som er gunstig for folk flest, men meget gode for enkelte spesielle grupper.

La oss gå tilbake til det som har virket i lengre tid og få tilbake et blått Oslo byråd. Slik at vi kan få litt mangfold og valgfrihet i diverse bransjer. Vi slipper også unna mye av den korrupsjonen som har blitt vist av det sittende byrådet.

Vikarbyråer er som kjent veien til fast arbeid hvis du gjør en innsats og folk setter pris på det du gjør. Ingen i Ap eller SV kan vel stilles i en slik kategori. De hadde vel blitt jagd ut på første prøve dag.

La ansatte som ønsker det få utvidet arbeidstid dersom det er mulig og dere tar inn vikarer for å dekke opp en halv stilling. Fy til byrådet.

Toppen  Hjem  Klassekampen  Ap  SV

Flyskam og klimasvindelen

Flyskam og klimasvindelen.

flyskam
flyskam

I Dagsavisen 10.07.2019 skrives det om synd og skam. Godt ut i kommentaren sin kommer han med et spark for flyskam.

Det er at «flyskam løser lite». Dette er jo korrekt, men så kommer det: sitat «Flytrafkk er – newsflash! – faktisk skadelig for klimaet og dei av oss som flyg for mykje, må sjølvsagt stillast til ansvar».

Da vil jeg faktisk komme med en – newsflash! – tilbake til Dagsavisens kommentator, flytrafikk er som all annen kollektivtrafikk noe av det som kobler ulike deler av landet sammen. Skal man da stilles til ansvar hvis man reiser med buss? med taxi? diesel drevne tog? og så videre.

Fly, tog, buss og taxi

Når vi reiser med fly, tog, buss og taxi betaler vi billetter som er avgiftsbelagte og som skal sikre at vi får en trygg og god reise dit vi skal. Dette er det vi betaler for kollektivtrafikken i vårt langstrakte land.

Det at fly slipper ut co2 er ikke noe nytt, men sett i sammenheng med andre alternativer som buss og taxi blir det mindre utslipp av et fullastet fly enn av en fullastet buss.

Man skal definitivt ikke føle skam over å ta fly på lengre distanser. Man skal heller ikke føle skam over å reise kollektivt i Norge. Det er vel heller alle disse klimasvindlerne som skal skamme seg over å lage propaganda saker av ingen verdens ting.

At vi reiser en del her i landet er på grunn av at vi har flyttet fra landet og inn til storbyene for å jobbe. Dette medfører at vi trenger å komme oss tilbake dit vi kom fra for å møte venner og kjente der til diverse sammentreff. Dette er noe vi bør oppmuntre mer til, ikke straffe.

Fly er en viktig del av kollektivtrafikken, spesielt i Nord-Norge. Derfor må det ikke settes ord på dette som flyskam. Det blir bare for dumt. Avgifter er tillagt i prisen og betalt. Absolutt ingen grunn til å føle flyskam.

Toppen  Hjem  Dagsavisen  Klima

Erlend Sølvberg, samfunnsdebatant

Hvordan ville du reagere om det norske flagget vårt ble endret?

Hvordan ville du reagere om det norske flagget vårt ble endret?

det norske flagget
det norske flagget

Ja, dette er det en del som begynner å snakke om nå, endre det norske  flagget. Hva mener du om dette? Her er ihvertfall min mening om saken.

Jeg er av den oppfatning at flagget er en del av det som gjør nordmenn til nordmenn. Tar du fra oss flagget tar du fra oss sjelen. Det røde, hvite og blå skal for alltid vise at vi er norske og stolt av det.

Det at noen skal ha problemer med at det er et kors i flagget er deres problem. Jeg reiser ikke rundt om i verden og sier at flagget til det landet jeg besøker fornærmer meg. Jeg er tross alt gjest i landet.

Hvorfor?

Våre nye «lykkejegere» og en del på venstresiden ønsker nå å skifte ut vårt kjære flagg. Dette på grunn av at det krenker «lykkejegerne» og vi må da ta hensyn til disse. Nei det skal vi ikke, vi skal ta vare på vår norske tradisjon og ta godt vare på flagget vårt.

Hvis noen endrer flagget vil jeg kalle det majestetsfornærmelse og landsforræderi. Begge deler med meget strenge fengselsstraffer. Norge har sitt flagg og trenger ikke noe nytt på grunn av innvandring. De får tilpasse seg landet de har kommet til.

Jeg håper alle normale folk i Norge står opp om flagget sitt og sier et klart og tydelig nei til å bytte ut flagget. Vi har vårt flagg og det har vi hatt lenge, vi trenger ikke noe nytt flagg. Vi blir krenket av at andre synes korset på flagget krenker dem.

Når idrettsutøvere står på toppen av pallen og «Ja vi elsker» runger ut gjennom høytalerne, skal det være det gode gamle norske flagget som skal til topps, ikke noe som er tillaget på grunn av innvandring.

Det er min mening om saken.

Toppen  Hjem  Norge

Erlend Sølvberg, samfunnsdebatant

Oslo byrådet og sløsingen med penger

Oslo byrådet og sløsingen med penger.

Oslo byrådet
Oslo byrådet

Ap, SV,R og MdG sitter i byrådet i Oslo. Disse partiene har brukt penger som en full sjømann som ikke har sett land på lange tider. Hvorfor? For å prøve å bli en Europeisk miljøby. Desverre vant de den prisen i år (2019) og skal derfor pøse ut 118 millioner ekstra for å feire seg selv.

Ap og MdG spesielt er veldig imot bilkjøring, men de bruker bil til og fra jobb, selvsagt med privatsjåfør betalt av Oslos borgere. De kan ikke sykle eller reise kollektivt. Dobbeltmoralen lenge leve. De hevder det gjelder sikkerheten deres.

Noe av sløseriet

Hva har så alle disse pengene gått til? Utekontorer, blomsterkasser, malte prikker i asfalten, utemøbler og mye annet som ikke tåler norsk temperatur eller vær. Blomsterkassene ble satt opp etter at «koranklossene» ble fjernet. Det var en bedring, men problemet ble ikke borte med klossene.

Utekontor i Oslo med minus 20 om vinteren og pluss 30 om sommeren. I tillegg til regn og snø og alt det andre som kommer ned. Nei, dette var en fiasko fra dag en. Nå ligger det meste av utekontorene på Bogstad og skal bli overdekk for geiter. Vel brukte kroner.

Prikkene i asfalten, hva skulle det være godt for? Kunst, pynt eller hva? Det var ingen av delene. Glatte var de også. Og ingen fryd for øyet. Nok et prosjekt som kostet Oslos borgere millioner av kroner.

Utemøbler kunne nok ha vært greit, men før i tiden hadde vi benker utsatt på sommerstid som var veldig praktiske og kunne lagres på vinteren. Dette byrådet kjøpte inn dyre saker i tre som ikke var like flyttbart og som fikk stå ute i all slags vær. Utrangert etter kort tid.

Det har vært mye sagt om Oslo byrådet sin bruk av penger, men her ser du en liste over ting som bare har tilført utgifter og absolutt ingen nytte. I god tråd med sosialismens vaner. Bruk mest mulig av folkets penger på dill og dall og øk skattene dersom de klager. Derfor kom også eiendomsskatten slik at de kunne bruke mer av våre skattepenger.

Oslo byrådet også kalt Oslos byregjering fordi Raymond Johansen var så full av seg selv. Men sløse med penger det kan de.

Toppen hjem bompenger klima Ap

Erlend Sølvberg, samfunnsdebatant

Fremskrittspartiet – hva nå?

Fremskrittspartiet – hva nå?

Fremskrittspartiet
Fremskrittspartiet

Fremskrittspartiet, partietmed de mange tapte sakene. Partiet som ble bygget opp rundt lavere skatter og avgifter, har gått helt amok i avgiftsjungelen.

Flysete avgift (Venstre sak) ble støttet og vedtatt av FrP.  Fjerning av 350.- grensen på import fra utlandet. Bompenger og bypakker. De sier at de er imot bompenger og bypakker, men stemmer for i stortinget.

Innvandringssaken er en annen. De har gjort krav på den saken, men store bror må ha hjelp av to små søsken for å få det igjennom. Det går skjelden bra. Venstre og KrF er festbremser der.

Selv med landsmøte vedtak om nei til bompenger og bypakker, stemmer altså ledelsen mot sitt eget landsmøte i stortinget. Noen få hederlige unntak. Hva er det Siv Jensen driver på med? Selger Fremskrittspartiet til høyre, Venstre og KrF?

Ved neste landsmøte eller neste ledervalg i FrP må Siv Jensen avsettes eller gå av frivillig. Hun kan ikke fortsette og ødelegge Fremskrittspartiet slik hun gjør det nå. Søviknes bør også ut av ledelsen i FrP.

Hvem kan og bør overta?

Fremskrittspartiet har et meget godt trekløver som kan overta og gjøre partiet stort igjen. Dette er Sylvi Listhaug, Per Willy Amundsen og Ketil Solvik Olsen. Solvik Olsen er kanskje den mest besinnede av disse og burde kunne bli en god leder for partiet.

Det er ingen problemer for Sylvi eller Per Willy heller til å bli leder, men kanskje mest fornuftig med rolige Ketil Solvik Olsen. Disse tre kan få opp oppslutningen om FrP igjen og kan dermed oppnå bedre resultater enn nåværende leder.

Fremskrittspartiet har hatt flere gode muligheter til å gå ut og i opposisjon, men har ikke tatt mulighetene som har vært der. Nå er det for sent. Alternativet hadde selvfølgelig vært Ap og Jonas Gahr Støre og det hadde ikke vært noe bedre, men da hadde FrP kunnet stå rakrygget og sagt at dette kunne de ikke være med på lenger.

Hva kommer til å skje med FrP? Vil de gå under eller vil de velge nye ledere og gå tilbake til røttene sine. Jeg håper på det siste.

Top Hjem FrP veien videre Bompenger Klima Høyhastighetstog 

Erlend Sølvberg, Samfunnsdebatant

Høyhastighetstog utopi eller virkelighet

Høyhastighetstog utopi eller virkelighet.

høyhastighetstog
høyhastighetstog

Jeg lestei Aftenposten i dag at 4 av ti vil ha høyhastighetstog mellom de store byene i Norge. Altså: Oslo – Bergen, Oslo – Stavanger og Oslo – Trondheim. Er dette utopi eller virkelighet?

Det kan godt være at dette er en god tanke, men er Norge bygget for høyhastighets tog? Neppe. Vi har høye fjell og dype daler. Skal vi grave hull i fjellet fra Oslo til Bergen? Nei det går ikke.

Miljø forkjemperne snakker høyt om å bygge høyhastighetstog, men har de sett på prisen dette vil koste. Pensjonsfond utland vil bli drastisk redusert hvis noe slikt blir bygget. For ikke å snakke om prisen for å ta toget. Prisen for en togreise mellom Oslo og Bergen vil koste flere titalls tusen. Men dette skal vel bilistene betale gjennom bompenger, eller hva. (ironi)

Vi har et relativt godt utbygget tognett her i Norge og vi trenger etter min mening ikke høyhastighets tog. Det blir for dyrt for brukerne å bruke det også. Fly er nok et bedre alternativ. Selvsagt ikke for klimaforkjemperne, men slik er nå forholdene. Vi er jo tross alt ikke mer enn ca 6 millioner mennesker her i Norge.

Oppgradere eksisterende linjer.

Selvfølgelig går det an å oppgradere nåværende togstrekninger til å tåle

hoyhastighetstog
hoyhastighetstog

høyere fart, men høyhastighets tog kommer nok ikke på tale.

I land som Kina, Japan og Frankrike bor det så mye folk at utbygging av slike tog kan bli lønnsomt. Her på berget bor vi kun ca 6 milloner. Nei, høyhastighetstog kommer nok ikke til Norge med det første. Det er og blir alt for kostbart.

Dessuten blir også flyene mer og mer miljøvennlige. Så lenge det er billigere og kortere reisetid med fly, vil flyene kunne gå som normalt i veldig mange år fremover. Ingen grunn til bekymring for hverken SAS eller Norwegian.

Tror jeg på høyhastighetstog? Nei, ikke i Norge.

Top Hjem Klima Bompenger Aftenposten

Erlend Sølvberg, Samfunnsdebatant

%d bloggere liker dette: