Hvordan brukes bompengene

Hvordan brukes bompengene

Storbyene, hvordan brukes bompengene

Hva brukes bompengene til
Hva brukes bompengene til

Hvordan brukes bompengene. Jo i storbyenebrukes bompengene til å straffe folk for å bruke bil. Pengene går til kollektivtrafikk og sykkelveier. Lite går tilbake til bilistene som må betale. Dette er direkte usosialt og kan ikke fortsette lenger.

De som reiser kolletivt må ta en større belastning for utbygging av kollektivtilbudet. De som brukere må betale noen få kroner ekstra per tur. Dette skulle ikke bli så dyrt da det er mange som reiser kollektivt. Noen få kroner har de råd til, det er jo dette de sier om bompenger for bilister også.

De syklende burde også ta sin del av kaka. De får nye sykkelveier og sikrere fremdrift til og fra jobb. Dette blir vanskelig å innkassere, så det eneste rette kunne vel ha vært for de største byene å innføre en noe høyere skattesats.

I Oslo er kommuneskatten 14,15%. Hvis denne hadde blitt hevet til 15,15% altså 1% kunne vi bygget ut både sykkelveier og kollektivtrafikken og hatt mindre bompenger. Det samme gjelder i Bergen og andre større byer i Norge.

Kommunen kan sette en egen kommuneskatt. Den oppgitte fra stortinget er bare veiledende. Det er vel ingen kommuner som har øket denne satsen foreløpig, men de store byene kunne med fordel ha gjort dette.

Nye veier

Når det gjelder bompenger til nye veier er det noe helt annet. Hvis veien blir kortere eller reisetiden blir betydelig mindre kan jeg godta bompenger. Men staten skal ta hovedbelastningen. Det er tross alt statens ansvar å bygge trygge og sikre veier i dette landet.

Fergefri

Trygge og sikre veier vil alle ha og det bør de få. På vestlandet og visse steder i nord-norge er dette mangelvare. Det blir bedre, men ting tar tid. Det er store avstander og folk trenger bilen sin. De trenger også fremkommelige, sikre veier.

Fergefri E39 vil bli veldig dyrt. Kanskje er det bedre å ta noen ferger og få hvilt litt i tillegg mellom øktene. Dette vil også bedre trafikksikerheten. Det vil også spare folk for utrolig mye bompenger.

TOP

Min bydel

Klima og klimasvindelen

Hjem

Erlend Sølvberg, Samfunnsdebatant

%d bloggere liker dette: