Alternativ til bompenger i store regioner

Alternativ til bompenger i store regioner.

Alternativer til bompenger i store regioner
Alternativer til bompenger i store regioner

Jeg har tenkten del på dette med alternativ til bompenger og utbygging av det kollektive nettverket samt sykkelvei nettet i store regioner. Per dato er dette veldig usosialt og bilister betaler ufortjent mye for denne utviklingen.Folk med mindre inntekter må parkere bilen sin mens «rikingene» får god plass til Teslaene sine.

Dette må det bli en slutt på. Dette må fordeles på en måte som gavner alle, og det må gjøres på en måte som ikke krever for mye arbeidskraft. Vi snakker her om kommuneskatten.

Kommuneskatten.

Kommuneskatten er en skatt som betales til den kommunen du bor i. Denne kan differensieres for å fremme nettopp slike satsninger som dette er. Ved å sette opp kommuneskatten med en til to prosent vil dette føre til at de med lave inntekter betaler mindre enn de med store inntekter.

Tesla eierne må betale mer enn en med en gammel diesel bil. Kanskje litt galt med et klima synspunkt, men slik blir det bedre for alle. Ved å sette opp kommuneskatten slik som dette må pengene som kommer inn som overskytende skatt øremerkes for disse formålene.

Pengene må øremerkes for kollektiv utbygging, utbygging av sykkelvei nettet og utbygging av nødvendige veier. Her i Stor-Oslo området er det mange som skatter til nabokommuner, slik som Asker, Bærum, Ski, Oppegård, Lillestrøm, Lørenskog og Nittedal.

Disse kommunene må også heve sine kommuneskatter for å være med på utbyggingen slik at de også kan bruke det kollektive nettverket i Stor-Oslo området.

Jo flere som er med på prosjektet, jo mindre trenger man å øke kommuneskatten. Det holder kanskje med kun en prosent.

Regioner.

Dette gjelder selvfølgelig ikke kun for Stor-Oslo området, men også for Bergensområdet, Rogaland og andre steder der det er snakk om bypakker. Å gjøre ting på denne måten er mye bedre enn å ramme de som kanskje trenger bilen mest. Gjør noe fornuftig, ikke legg for mye av avgiftene på de som ikke har så mye i utgangspunktet. Fordel det på alle reisende også sykkelister. Velg å bruke kommuneskatten.

Erlend Sølvberg, samfunnsdebatant

Toppen hjem klima bompenger

Elbil salget faller

Elbil salget faller.

Elbil salget faller
Elbil salget faller

Hvorfor faller elbil salget? Jo fordistore byer som Oslo har gått bort fra avtalen om at elbil fordelene skulle vare ihvertfall frem til 2020. Nå må elbil eiere betale for bompasseringer og også betale for å lade. De må også betale for å stå på beboerparkering noen steder.

Dette er noen fordeler som de fleste trodde ihvertfall skulle vare frem til nyttår og kanskje lenger også, men Oslo kommune med store overskudd går bort fra denne avtalen og gebyrlegger elbiler på harde livet. Nye skilt kommer over natten og bøter utdelt uten forvarsel. Håpløst. Ulovlig?

Undertegnede fikk bot første dag etter at et nytt skilt var byttet ut. Når på natten ble skiltet byttet? Burde ikke første dag være en slags varsel om at skilt er byttet og at neste dag ville det bli utdelt bøter? Nei her var det bøter med en gang. Klage vil selvsagt bli sendt, men har ikke store trua på at den blir tatt hensyn til.

Det fallende salget.

Det er klart at når fordelene med elbil forsvinner, forsvinner også kundene som kunne tenkt seg elbil. Dette henger sammen. Fordelene var noe av det som fremmet salget av elbilene. Uten er det kun noen få igjen.

Alt henger sammen med alt. Denne merkelige vendingen fra byrådet i Oslo kan bare tolkes en vei, og det er: De ønsker ikke flere elbiler i Oslo. Sammen med fjerningen av stadig nye parkeringsplasser i små sidegater på grunn av sykkelveier, blir det håpløst å ha egen bil i Oslo.

De som må ha bil i jobben må begynne å gå på NAV da de ikke har jobb lenger. Tenker byrådet på dette? Nei! Kommunistene i Oslo byrådet tenker kun på seg selv og sitt eget velbefinnende. De er kalde og ikke mye omtenksomme. Alt blir tredd ned over deg uten noen form for gulrot først.

Det snakkes så mye om «skam». Hva med politikerskam. Det er nok en del politikere som skulle skammet seg lenge og vel før de fikk slippe ut av skammekroken.

Erlend Sølvberg, Samfunnsdebatant

Toppen Hjem Flyskam FrP Byrådet Klima

Bompengeprisene til Raymond og Lan Marie

Bompengeprisene til Raymond og Lan Marie.

bompengeprisene
bompengeprisene

I et notat som er offentliggjort går det fra at bompengeprisene fort kunne vært 80.- per passering hvis Raymond og Lan Marie hadde fått sine summer vedtatt. Men heldigvis fikk de ikke dette gjennomført.

Hva er det som er galt i hodet på disse bompengekåte politikerne i Oslo bystyre. Skal bare de rike i Asker og Bærum, Lillestrøm og Nittedal, Ski og Oppegård ha råd til å kjøre bil inn og ut av Oslo? Er ikke Raymond Ap politikker og for arbeidsfolk? Selvfølgelig ikke, han kjemper for akademikerne.

Det at bompengeprisene må justeres og aller helst fjernes helt er stort sett på grunn av at de rike har råd til å kjøre uansett pris, mens de fattige blir sittende fast uten mulighet til å ta seg en tur til Oslo. Dette er imot enhver sosialist og kommunistisk tankegang, Der skal det være likhet for alle!

Raymond og Lan Marie gir blaffen i at fattige folk blir lidende under deres styre i hovedstaden vår, Oslo. 80.- for å passere bommene på vei inn i Oslo er uhørt. Det er bra noen stemte imot dette ranet.

Ap ved Raymaond og MdG ved Lan Marie vil drepe hovedstaden vår. Selvsagt burde noe av trafikken reduseres, men det er ulike grunner til at folk trenger og bruker bil. Politikerne på rådhuset har ikke forstått dette, de ser bare problemer ved trafikken.

Valget 2019

Jeg som mange andre håper og tror at denne gjengen bestående av Ap, SV og MdG blir jaget ut av byen etter valget i september. Hvis de mot formodning skulle bli værende i rådhuset blir det vel en folkevandring ut av Oslo og inn i nåværende Akershus.

Ap, SV og MdG er imot enhver form for gulerot som kunne gjort dette på en mer human måte. Sykkel er det eneste de ser for seg som transportmiddel ved siden av buss, trikk og metro.

Toppen  Hjem  Bompenger  Klima  Ap  SV

Erlend Sølvberg, samfunnsdebatant

FrP veien videre

FrP veien videre

FrP
FrP

FrP, Anders Lange startet partiet. Carl I. Hagen bygde det opp, og Siv Jensen river det ned. Kanskje en noe slem tolkning, men den nærmer seg mer og mer sannheten.

FrP er nå i siste meningsmåling nede på 8,8 prosent og går stadig vekk nedover på alle målinger. Regjeringstretthet kan det kalles, men mest av alt er det vel alle kamelene de må svelge i regjering.

Gripe sakene

De klarte ikke å gripe tak i saken om bompenger før FNB kom på banen i Bergen, Stavanger og Oslo. Nå er saken mer eller mindre tapt for FrP. Det nytter ikke å sove i timen. Man må være på perongen når toget går.

De har prøvd å ta igjen det tapte på mange mulige måter, men en tapt sak er en tapt sak. FNB har tatt bompenge saken fra FrP og bygger seg stadig opp som et protestparti. De har en veldig god sak. Saken burde vært FrP’s.

FrP landsmøte

FrP sitt landsmøte ga regjeringen klar beskjed om hva de ønsket på et ekstraordinært møte, men Jensen og mange av de andre på stortinget valgte å stemme med alle andre om bypakker og bompenger. Det var noen få som stemte imot, det er slike FrP’ere vi ønsker oss, ikke alle disse som vil sitte i regjering koste hva det koste vil.

Bypakkene er bare å finne andre måter å finansiere kollektivtrafikk og sykkelveier. Legg alle utgiftene på bilistene. De betaler så gjerne. Men den strikken er blitt trukket for langt nå. Bilistene sier ifra og protesterer.

Oslo

I Oslo er det jo spesielt ille. Der fjernes jo både parkeringsplasser, det innføres en indre bomring, folk skal betale beboerparkering der det før var gratis parkering. Byrådet er helt fjerne og setter opp utekontor og masse andre møbler ut i gatene som folk ikke bruker.

Dette koster mange millioner og er desverre bare bortkastede penger. Reagerer FrP før det er for sent? Nei. De kommer først i etterkant når de ser at de kan få konkuranse om sakene. Dette er måten å tape velgere og saker.

FrP bør alvorlig talt bytte leder og det ganske snart ellers er de radert ut og ender som et mikroparti.

Top Hjem Bompenger Klima

Erlend Sølvberg, Samfunnsdebatant

Hvordan brukes bompengene

Hvordan brukes bompengene

Storbyene, hvordan brukes bompengene

Hva brukes bompengene til
Hva brukes bompengene til

Hvordan brukes bompengene. Jo i storbyenebrukes bompengene til å straffe folk for å bruke bil. Pengene går til kollektivtrafikk og sykkelveier. Lite går tilbake til bilistene som må betale. Dette er direkte usosialt og kan ikke fortsette lenger.

De som reiser kolletivt må ta en større belastning for utbygging av kollektivtilbudet. De som brukere må betale noen få kroner ekstra per tur. Dette skulle ikke bli så dyrt da det er mange som reiser kollektivt. Noen få kroner har de råd til, det er jo dette de sier om bompenger for bilister også.

De syklende burde også ta sin del av kaka. De får nye sykkelveier og sikrere fremdrift til og fra jobb. Dette blir vanskelig å innkassere, så det eneste rette kunne vel ha vært for de største byene å innføre en noe høyere skattesats.

I Oslo er kommuneskatten 14,15%. Hvis denne hadde blitt hevet til 15,15% altså 1% kunne vi bygget ut både sykkelveier og kollektivtrafikken og hatt mindre bompenger. Det samme gjelder i Bergen og andre større byer i Norge.

Kommunen kan sette en egen kommuneskatt. Den oppgitte fra stortinget er bare veiledende. Det er vel ingen kommuner som har øket denne satsen foreløpig, men de store byene kunne med fordel ha gjort dette.

Nye veier

Når det gjelder bompenger til nye veier er det noe helt annet. Hvis veien blir kortere eller reisetiden blir betydelig mindre kan jeg godta bompenger. Men staten skal ta hovedbelastningen. Det er tross alt statens ansvar å bygge trygge og sikre veier i dette landet.

Fergefri

Trygge og sikre veier vil alle ha og det bør de få. På vestlandet og visse steder i nord-norge er dette mangelvare. Det blir bedre, men ting tar tid. Det er store avstander og folk trenger bilen sin. De trenger også fremkommelige, sikre veier.

Fergefri E39 vil bli veldig dyrt. Kanskje er det bedre å ta noen ferger og få hvilt litt i tillegg mellom øktene. Dette vil også bedre trafikksikerheten. Det vil også spare folk for utrolig mye bompenger.

TOP

Min bydel

Klima og klimasvindelen

Hjem

Erlend Sølvberg, Samfunnsdebatant

%d bloggere liker dette: